Úřední deska

Školská rada

Za zřizovatele

Mgr. Alena Kukrechtová
Václav Křivánek

Za zákonné zástupce nezletilých studentů a za zletilé studenty

MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS
 Mgr. Lucie Ottová

Za pedagogické pracovníky

Mgr. Eva Karafiátová
Mgr. Jiří Dalík

GDPR

V souladu s účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) plní Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec své povinnosti správce osobních údajů.

Školní řád

Školní řád a další pravidla 

Výroční zprávy

Seznámení s výročními zprávami.

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do školské rady

Vážení rodiče, vážení zletilí studenti! Na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o …

KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE PO 1. ČTVRTLETÍ 2023/2024

Vážení rodiče! Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě školy. Ve středu …

Konzultační dny pro rodiče po 3. čtvrtletí

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE PO 3. …

Jen zodpovědným chováním můžeme ochránit ohrožené!

Důrazně apelujeme na všechny rodiče, aby informovali školu , pokud mělo jejich dítě rizikový …

Covid ve školách - kdo o čem rozhoduje?

Nošení roušek - karanténa - distanční výuka

Nové složení školské rady

Na základě výsledků voleb byla ustanovena nová školská rada při Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec. Školská rada bude pracovat v následujícím složení.

Za zřizovatele:

Mgr. Alena Kukrechtová
Václav Křivánek

Za zákonné zástupce nezletilých studentů a za zletilé studenty:

MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS
Mgr. Lucie Ottová

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Eva Karafiátová
Mgr. Jiří Dalík

Domácí karanténa - pokyny Státního zdravotního ústavu

Vážení rodiče a studenti,
 
podrobné informace o tom, jakými pravidly se má řídit člověk v domácí karanténě, najdete na stránkách Státního zdravotního ústavu:

Zpráva České školní inspekce

Zveřejňujeme aktuální zprávu po kontrole České školní inspekce, která proběhla v prosinci 2019.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL