KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE PO 1. ČTVRTLETÍ 2023/2024

Vážení rodiče!
Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě školy.

Ve středu 15. 11. 2023 od 16 hod. do 18 hod. proběhnou rodičovské schůzky pro nižší gymnázium (prima až kvarta).

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 od 16 hod. do 18 hod. proběhnou rodičovské schůzky pro vyšší gymnázium (1. A až 4. A, kvinta až oktáva).

Program:

  • úvodní společné setkání (30 min.) s třídním učitelem ve třídách
  • individuální konzultace přednostně pro rodiče žáků ohrožených školním neúspěchem od 16.30 hod.

Vzhledem k naší snaze chránit osobní data a respektovat právo rodičů na soukromý rozhovor s učitelem mohou při konzultacích vzniknout časové prodlevy, za které se rodičům omlouváme. V této souvislosti proto připomínáme naši platnou nabídku:

Informace o prospěchu a chování žáků poskytujeme rodičům také kdykoliv v průběhu školního roku po individuální domluvě termínu s vyučujícím (e-mailové adresy vyučujících najdete na webových stránkách školy, popř. telefonicky na čísle 565 502 210 nebo e-mailem na adrese ).

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL