Volby do školské rady

Vážení rodiče, vážení zletilí studenti!

Na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volby do Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec na 22. – 24. 4. 2024.

Ve volbách mohou hlasovat zletilí studenti a rodiče nezletilých studentů, kteří společně volí 2 zástupce do rady na funkční období následujících 3 let. Vlastní volby proběhnou online formou prostřednictvím hlasovacího formuláře, o jehož zpřístupnění budete včas informováni.

V tuto chvíli mají zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti možnost navrhovat své kandidáty. K návrhu prosím použijte výhradně formulář, který je k dispozici v ředitelně školy. Návrhy podávejte řediteli školy v papírové, nebo elektronické podobě nejpozději do 31. března 2024.

S pozdravem Mgr. Jiří Dalík (ředitel školy)

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL