Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. NÁZEV
  Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

 2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
  Zřizovatelem Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 058/06/01/ZK dne 20. listopadu 2001. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
   
 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
  Organizační schéma Gymnázia dr. A. Hrdličky
  Vedení a pracovníci školy
   
 4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

  Kontaktní poštovní adresa:
  Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec
  Komenského 147
  Humpolec
  396 01

  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec
  Komenského 147
  Humpolec
  396 01

  Úřední hodiny:
  Po  7.00 – 14.00
  Út   7.00 – 14.00
  St   7.00 – 14.00
  Čt   7.00 – 14.00
  Pá  7.00 – 14.00
  v době prázdnin: Po, St  8.00 – 12.00 hod., případně dle dohody (tel. 565 502210)

  Telefonní čísla:
  565 502 210 - kancelář (spojovatelka)
  731 625 221 - kancelář (mobil)
  565 502 213 - ředitel školy
  565 502 212 - zástupce ředitele
  565 502 218 - výchovný poradce

  Adresa internetových stránek:
  https://www.gymhu.cz 

  Adresa e-podatelny:
   
  datová schránka ID: dpatrxg
  Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

  Další elektronické adresy:
  Vedení a pracovníci školy

 5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT
  Č. ú. 19-3903790297/0100, KB Humpolec


 6. 62540041

 7. DIČ
  Nejsme plátcem daně z přidané hodnoty.

 8. DOKUMENTY
  Seznam hlavních dokumentů:
  Rozpočet
  Střednědobý výhled

  ŠVP

 9. ŽÁDOST O INFORMACE
  Směrnice pro poskytování informací

 10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
  Pracovníci určení k podávání informací

 11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
  Směrnice k vyřizování stížností

 12. FORMULÁŘE
  Formulář žádosti o poskytnutí informace

 13. POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PŘI ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
  Postup při vyřizování stížností

 14. PŘEDPISY
  Nejdůležitější používané předpisy:
  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  Vydané právní předpisy:
  Školní řád

 15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
  Sazebník úhrad za poskytování informací

 16. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
  Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Nová Školská rada

Složení Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec Za zřizovatele: …

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

 • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
 • Matematická a čtenářská gramotnost
 • Komunikace ve dvou světových jazycích
 • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
 • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL