Maturita

Informace a soubory k maturitním zkouškám

Prováděcí předpis ke stažení (pdf)

Výběr předmětů pro profilovou část MZ 2023 ke stažení (pdf)

Maturitní okruhy ke stažení (pdf)

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury MZ 2023 ke stažení (pdf)

Seznam literatury k maturitní zkoušce pro školní rok 2022/23 ke stažení (pdf)

Standardizované jazykové zkoušky ke stažení (pdf)

Žádost o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka ke stažení (pdf)

Obhajoba maturitní práce - termíny ke stažení (pdf)

Maturitní zkoušky - termíny:
Písemné práce 4. - 5. dubna 2023
Didaktické testy 2. – 4. května 2023
Ústní zkoušky 16. - 19. května 2023

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Připravujeme na  jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL