Pohled zvenku

V prosinci 2019 proběhla na naší škole zatím poslední komplexní kontrola České školní inspekce, která je dostupná na stránkách ČŠI nebo v sekci Úřední deska. Ze zprávy vyjímáme  silné stránky školy: 

  • V důsledku kvalitních vzdělávacích výsledků je o studium ve škole trvale vysoký zájem a počet žáků je stabilní. 

  • Promyšlená vzájemná spolupráce pedagogů přispívá k efektivitě výuky, účelné prevenci rizikového chování žáků a profesnímu růstu učitelů. 

  • Dlouhodobá a cílená práce se žáky v oblasti získávání požadovaných kompetencí a jejich systematická podpora v reprezentaci školy má prokazatelně pozitivní dopad na výsledky vzdělávání a výborná umístění v soutěžích a olympiádách. 

  • Široké spektrum volitelných a nepovinných předmětů, zájmových kroužků, školních a mimoškolních aktivit účelně a systematicky podporuje rozvoj specifických zájmů, nadání a socializaci žáků. 

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL