Projekty

ŠABLONY JAK GYMNÁZIUM HUMPOLEC

Doba realizace projektu: 1. 2. 2023 – 31. 1. 2026

Anotace projektu
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Cíl: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
Doba realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 8. 2023
Stručný popis projektu: Projekt se pokouší nahradit výpadek vzdělávání způsobený pandemií covid-19. Leták zde.

I KAP-II
Doba realizace projektu: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023
Stručný popis projektu zde.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU: REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky

  • V roce 2020 k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia
  • V roce 2022 a 2023 k dosažení cíle č. 173 prevence digitální propasti a k dosažení cíle č. 174 digitální učební pomůcky

ECDL/ICDL
Jsme akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL / ICDL – European / International Certification of Digital Literacy. Více...

GLOBE 
Mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy.
Doba zapojení: Od roku 1996
Sdílení výstupů v mezinárodní databázi:  www.globe.gov

První DofE snídaně se nám vydařila!

Společně jsme probrali první tři měsíce v projektu DofE. Vzájemně jsme sdíleli první zážitky z …

Projekt Příběhy našich sousedů spěje do finále

Projekt neziskové organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů pomalu spěje do finále. Pětice …

Seminář projektu Enersol

Dne 7.12. se studenti, zapojení do projektu Enersol, zúčastnili přípravného odborného semináře v …

Projektový den

Projektový den plný inovativní výuky proběhl 25. října 2023. Akce byla podpořena z rozpočtu města …

Účast v soutěži Pošli vzkaz příběhem pojišťovny VZP

Když jsme se zúčastnili minulý rok Sportovního dne seniorů, náš reportážní tým tehdejší třídy 4.O …

Jsme v síti škol Paměti národa!

Jako každoroční účastníci akcí Paměti národa a Příběhy našich sousedů jsme se zapojili do sítě …

Prezentace příběhů našich sousedů v humpoleckém kině

V současných dnech vrcholí projekt Post Bellum – Příběhy našich sousedů. Finální projekt za naši …

Po stopách historie a soutěží

Studenti naší školy navázali na úspěšné působení svých předchůdců v dějepisných projektech a …

Ideathon

Ve dnech 15. a 16. února probíhala v Bystřici nad Pernštejnem soutěž Ideathon. Naše škola do ní …

Enersol

Letos poprvé se několik studentek Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci zapojilo do soutěže Enersol. …

ENERSOL

V pátek 2. prosince jsme v dámském složení vyrazily v rámci projektu ENERSOL do Jihlavy, abychom se …

Projekt DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

I v letošním školním roce naše škola pokračuje v projektu doučování, který navazuje na loňské …

Příběhy našich sousedů

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 proběhly v Humpolci závěrečné prezentace žáků zapojených do projektu …

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL