Projekty

Název projektu: Spoluprací k profesionalitě
Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516
Žadatel projektu: Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Partneři projektu: Vysočina Education, p. o.
  Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Datum zahájení projektu:  1. 10. 2016

Datum ukončení projektu: 
30. 9. 2020
www stránky projektu: http://www.kvalitaskoly.cz/?q=node/405

Další informace o projektu: viz přiložený soubor PDF

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, akce "EU peníze středním školám", proběhl na naší škole projekt Využití ICT pro zkvalitnění výuky. Pedagogové vytvořili řadu zajímavých výukových materiálů z různých předmětů, viz seznam.

Zájemci o nekomerční využití si mohou uvedené materiály zdarma vyžádat na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Slodic QRcodeV roce 2013 se naše škola zapojila do nového projektu zvaného SLODIC - School Libraries: Open Doors to Intercultural Competences (Comenius School Partnership). Jedná se o tříletý projekt, kterého se účastní další partnerské země – Dánsko, Portugalsko a Island. Cílem naší práce je naučit studenty vytvářet a využívat QR kódy, natočit krátký film a prezentovat naši školu a město v zahraničí. Z toho vyplývá, že se vše bude „odehrávat“ v angličtině. Vybraní studenti budou mít možnost navštívit Island a Dánsko a v záři 2014 studenti partnerských škol navštíví naši školu.

Věříme, že projekt bude skvělou příležitostí poznat život v zahraničí, vyměnit si názory s kamarády a kolegy, zdokonalit se nejenom v jazyce, ale i IT dovednostech.

Odkazy: 
Oficiální stránky projektu
Fotogalerie projektu

Co si představit pod tímto názvem? Je to (nejen) zeměpisná soutěž, kterou každoročně vyhlašuje společnost Terra-Klub ve spolupráci s Českou spořitelnou a dalšími partnery. Do soutěže se mohou zapojit žáci základních škol a studenti škol středních. Soutěží se jak v kolektivech (třídy a školy), tak i v jednotlivcích - každý sám za sebe. Soutěž má tři kategorie - rozdělení podle věku soutěžících.

Chcete-li si procvičit angličtinu, důvtip, dozvědět se něco nového, pak vyzkoušejte Landmark game.

Global Learning and Observation to Benefit the Environment je dlouhodobý přírodovědný mezinárodní program pro žáky a studenty ve věku 12 až 18 let. GLOBE měření nabízí možnost, jak zajímavě poznat přírodní a životní prostředí v místě školy.

Projekt Studánky je pokračováním projektu se stejným názvem z let 2002 – 2005. Jedná se o mapování vodních zdrojů v okolí Humpolce. Město Humpolec je napájeno pitnou vodou ze dvou zdrojů. Prvním je přehradní nádrž Želivka, druhým zdrojem je voda z pramenů v okolí města. Ukazuje se, že kvalita vody z některých místních zdrojů je vyšší než kupovaná voda.

V roce 2008 se zapojila naše škola do mezinárodního projektu Mezinárodní inovace ve výuce matematiky a přírodních věd IMST (Comenius School Partnership). Našimi partnery jsou Finsko, Polsko a Rakousko. Konkrétně se jedná o tvorbu výukových materiálů pro pedologii v anglickém jazyce, které budou pak umístěny na Edu – Moodle a budou k dispozici všem zúčastněným školám a zájemcům.

Pro nás to znamenalo, rozhodnout se, na jaké úrovni budeme pracovat s vybraným tématem, ale i s jazykem. S ohledem na pravidlo, že nejlépe si člověk osvojí téma, jestliže ho vysvětluje někomu jinému, zvolili jsme nakonec tuto cestu.

Mezinárodní inovace ve výuce matematiky a přírodních věd IMST

(Comenius School Partnership)

13 000 € pro gymnázium

V prosinci byla schválena závěrečná zpráva jednoho z projektů, do něhož byla naše škola ve dvou předcházejících letech zapojena. Přestože jsme činnosti zařazené do projektu ukončili už v červnu, poslední finanční příspěvek dorazil až teď. Takže teprve nyní můžeme říci, že jsme ho úspěšně dokončili. Prvotní impuls vyšel od bývalého ředitele gymnázia pana Vlastimila Fialy, který o grant z programu Comenius zažádal a uspěl. Pod zkratkou IMST se skrývaly inovace ve výuce přírodovědných předmětů. Pro nás se však nejednalo o nějaké převratné změny a modernizaci. Spíše jsme využili takových aktivit, s nimiž jsme měli z předchozích let už nějaké (dobré) zkušenosti, a navíc jsme se pustili do praktických činností.

«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»
Strana 1 z 2