Výsledky

O kvalitě školy nejlépe vypovídají její výsledky. Dlouhodobě dosahujeme vysoké úspěšnosti žáků ve státní i profilové části maturitních zkoušek, naši absolventi úspěšně studují na vysokých školách. S finanční podporou Nadace Gymnázia dr. A. Hrdličky se studenti mohou připravovat k mezinárodním jazykovým zkouškám: typu Cambridge úrovně B2 až C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky (aj), Delf (fj) a ZD (nj). V oblasti informatiky mohou získat mezinárodní certifikát počítačové gramotnosti ICDL.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL