Organizace školního roku

Termíny stanovené MŠMT, začátky vyučovacích hodin a další organizační informace.

Kompletní termíny z webu MŠMT najdete v příloze.

Školní rok 2022/23 
Začátek vyučování: čtvrtek 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny: středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Pololetní vysvědčení: úterý 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: 20. - 26. 2. 2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. 4. 2023
Konec vyučování: pátek 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny: 1. 7. - 3. 9. 2023

Maturitní zkoušky
Písemné práce 4. - 5. dubna 2023
Didaktické testy 2. – 4. května 2023
Ústní zkoušky 16. - 19. května 2023

Vyučovací hodiny od 1. 9. 2022

1. hodina   8:00 - 8:45
2. hodina   8:55 - 9:40
3. hodina  10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel školy vyhlašuje pro žáky školy v pátek 18. 11. 2022 den ředitelského volna. Děje se tak v souladu s §24, odst. 2 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) z provozních důvodů.

Upravený rozvrh od 20. 6. 2022

Vážení rodiče, vážení studenti,

vzhledem ke konání sportovních kurzů, školních výletů a dalších aktivit bude od 20.6. 2022 výuka ve všech třídách probíhat podle upraveného rozvrhu. Všechny změny jsou uvedeny v aplikaci Bakaláři.

Upravený rozvrh v době maturitních zkoušek

Vážení rodiče, vážení studenti, vzhledem k ústním maturitním zkouškám bude výuka ve dnech …

Konzultační dny pro rodiče po 3. čtvrtletí

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE PO 3. …

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Připravujeme na  jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL