Organizace školního roku

Termíny stanovené MŠMT, začátky vyučovacích hodin a další organizační informace.

Kompletní termíny z webu MŠMT najdete v příloze.

Školní rok 2023/24 
Začátek vyučování: pondělí 4. 9. 2023
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
Pololetní vysvědčení: středa 31. 1. 2024
Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2024
Jarní prázdniny: 12. - 18. 2. 2024
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. 3. 2024
Konec vyučování: pátek 28. 6. 2024
Hlavní prázdniny: 29. 6. - 1. 9. 2024

Maturitní zkoušky
Písemné práce 4. - 5. dubna 2024
Didaktické testy 2. – 7. května 2024
Ústní zkoušky 20. - 24. května 2024

Vyučovací hodiny od 1. 9. 2023

1. hodina   8:00 - 8:45
2. hodina   8:55 - 9:40
3. hodina  10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel školy vyhlašuje pro žáky školy v pátek 18. 11. 2022 den ředitelského volna. Děje se tak v souladu s §24, odst. 2 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) z provozních důvodů.

Konzultační dny pro rodiče po 3. čtvrtletí

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE PO 3. …

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL