Historie školy

Dne 5. září 1937 byla v Humpolci slavnostně otevřena městská reálka. Dlouholeté snahy městského zastupitelstva, učitelstva a další pokrokové veřejnosti se staly skutkem. Reálka měla sídlo v chlapecké škole (v nynější Školní ulici) a jejím ředitelem se stal významný univerzitní profesor dr. Quido Vetter. Přihlásilo se 70 žáků, z nichž byly vytvořeny dvě první třídy, a postupně se otevíraly další. Město se staralo, aby škola měla svoji budovu, která by vyhovovala požadavkům moderní výuky. V roce 1939 byla vypsána sbírka na stavbu a do roka se sešlo 1 mil 800 tis korun. Stavba začala v srpnu 1941, ale z důvodu zákazu staveb škol v době 2. světové války byla přerušena. Ze stejného důvodu se musela městská reálka několikrát stěhovat (září 1938 - Dívčí obecná škola v Hradské ulici, září 1939 - Odborná škola pro ženská povolání v Husově ulici, září 1940 - budova ve Školní ulici, květen 1941 - Měšťanská škola v Podhradu, v té době byla reálka změněna za reálné gymnázium). V roce 1943 bylo gymnázium změněno jen na nižší střední školu, žáci nejvyšších tříd mohli pokračovat ve studiu na gymnáziu v Havlíčkově Brodě. Gymnázium bylo obnoveno 24. 5. 1945, kdy začala pravidelná výuka. 1. 1. 1946 bylo gymnázium postátněno a pokračovaly práce na dostavbě budovy, které byly přerušeny v roce 1941. Po dokončení stavby však byl do budovy umístěn Domov důchodců. Poválečné poměry nepřály samostatnému rozvoji gymnázia.

Jak běžela léta, tak se měnily i typy všeobecného vzdělání:

 • 21. 4. 1948 - dvanáctiletá všeobecně vzdělávací škola
 • 24. 4. 1953 - jedenáctiletá střední škola, stěhování do školy v Podhradu
 • 1. 9. 1959 - dvanáctiletá střední škola
 • 1. 9. 1961 - Střední všeobecně vzdělávací škola dr. A. Hrdličky a Základní devítiletá škola v Humpolci
 • 1. 9. 1971 - Gymnázium dr. A. Hrdličky
 • 1. 9. 1975 - víceoborová škola: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Ekonomická škola a Střední ekonomická škola
 • 1. 9. 1980 - osamostatnění Gymnázia dr. A. Hrdličky a přestěhování Střední ekonomické školy do Pelhřimova
 • 1. 9. 1990 - obnovení osmiletého typu studia
 • 1. 9. 1994 - přestěhování gymnázia do budovy v Komenského ulici

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

 • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
 • Matematická a čtenářská gramotnost
 • Komunikace ve dvou světových jazycích
 • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
 • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL