Nová Školská rada

Složení Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec

Za zřizovatele:
Martin Hendrych (místostarosta Města Humpolec)
Václav Křivánek (místostarosta Města Humpolec)

Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Martina Moučková
Mgr. Kamila Zachová

Za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků:
Mgr. Lucie Ottová
MgA. Dita Urbánková Čeledová

Rada zahájí činnost se začátkem nového školního roku.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL