Nové trendy

Snažíme se pružně reagovat na současné trendy ve vzdělávání, nové možnosti a metody ověřujeme díky dotačním programům ESF, MŠMT, Fondu Vysočiny i Města Humpolec. Hodně prostředků vkládáme zejména do moderních informačních technologií. I díky tomu jsme v období koronavirové krize mohli poskytovat plnohodnotné distanční vzdělávání.

Připravujeme na Cambridge English Qualifications

Gymnázium dr. A. Hrdličky se oficiálně stalo přípravným centrem pro Cambridge English Qualification…

Ideathon

Ve dnech 15. a 16. února probíhala v Bystřici nad Pernštejnem soutěž Ideathon. Naše škola do ní …

Enersol

Letos poprvé se několik studentek Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci zapojilo do soutěže Enersol. …

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL