Projekt DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

I v letošním školním roce naše škola pokračuje v projektu doučování, který navazuje na loňské aktivity snažící se o překonání negativních dopadů pandemie Covid-19 na vzdělávací výsledky žáků. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky z nástroje Evropské unie – Next Generation EU. První fáze doučování bude probíhat v období září-prosinec 2022, další by měla následovat v první polovině roku 2023.

         

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL