Enersol

Letos poprvé se několik studentek Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci zapojilo do soutěže Enersol. Rozdělily se na dvě skupiny a měly za úkol v jedné ze tří kategorií zpracovat projekt s tematikou obnovitelných zdrojů. Naše první družstvo se věnovalo problémům z praxe, studentky se zabývaly kůrovcem a postřiky, které ho zlikvidují. Druhé družstvo sáhlo po popularizaci odborných problémů. Jejich cílem bylo přiblížit dětem, jak by se mělo hospodařit vodou. Tento projekt se porotě líbil a studentky s popularizací vybojovaly v krajském kole krásné druhé místo.

Radka Váchová, 2.A

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL