Seminář projektu Enersol

Dne 7.12. se studenti, zapojení do projektu Enersol, zúčastnili přípravného odborného semináře v Havlíčkově Brodě. Nejprve zazněla přednáška o udržitelnosti ve stavebnictví a environmentálně vyspělých budovách. Poté přišli na řadu studenti s úspěšnými projekty z minulého roku. Celkem byly představeny tři projekty, z nich právě jeden patřil studentkám našeho gymnázia.

Po skončení prezentací a drobném občerstvení následoval program na Krajské knihovně Vysočiny. Zde měli studenti, za doprovodu správce, možnost nahlédnout do skladu či kotelny. Nejvíce překvapivá však byla informace, jak velmi náročné je starat se o tzv. interiérovou živou stěnu a zelené fasády, které na budově knihovny nalezneme.

Radka Váchová, 3.A

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL