Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Přihlášky ke studiu se podávají do středy 1. BŘEZNA 2023!

Uchazeči o studium na SŠ v oborech zakončených maturitní zkouškou musí složit jednotnou přijímací zkoušku, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termíny jednotných testů jsou stejné pro všechny střední školy:

Studium

První termín

Druhý termín

Čtyřleté gymnázium

13. 4. 2023

14. 4. 2023

Osmileté gymnázium

17. 4. 2023

18. 4. 2023

Náhradní termín pro všechny obory

10. 5. 2023

11. 5. 2023


V Humpolci 14. 10. 2022
Mgr. Jiří Dalík, ředitel školy

Přejeme našim budoucím studentům úspěch v přijímacím řízení!

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Připravujeme na  jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL