Jak se stát gymnazistou

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají do úterý 1. března 2022.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2022

Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče!

Přípravný kurz k jednotným přijímacím zkouškám 2022 zahájíme podle předpokládaného harmonogramu ve středu 26. 1. 2022, a to prezenční formou. Každé setkání se bude konat od 14.30 do 16.15 s přibližně 15minutovou přestávkou mezi matematikou a češtinou. Další 3 setkání jsou plánována na 2.2., 9.2. a 23.2. ve stejném čase.

Zdravotní opatření vzhledem k epidemii covid-19 jsou následující. Předpokládáme, že na kurz přijdou pouze žáci, kteří byli negativně testováni v rámci společného pondělního testování na základních školách. Žádný z účastníků nesmí mít příznaky covid-19, ani příznaky jakéhokoli jiného respiračního onemocnění. Povinné zakrytí nosu a úst bude odloženo až po zahájení každé z hodin. V této souvislosti žádáme všechny účastníky kurzu o maximálně zodpovědný přístup a ohleduplnost k ostatním spolužákům a učitelům, kteří budou kurz personálně zajišťovat.

Připomínáme, že na kurz je třeba se zaregistrovat nejpozději den předem na adrese Dalik.Jiri@gymhu.cz

Žádáme všechny uchazeče, aby sledovali webové stránky naší školy pro případ, že by došlo k organizačním změnám vzhledem k celkové epidemiologické situaci. Případné dotazy směřujte na výše uvedenou emailovou adresu nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 565 502 212 / 605 301 900.

Individuální prohlídka školy

Individuální prohlídku školy lze zaregistrovat na adrese: gymhu.reenio.cz

Důležité informace

Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci otevírá každoročně 1 třídu čtyřletého gymnázia pro nejvýše 30 žáků a 1 třídu osmiletého gymnázia také pro nejvýše 30 žáků. Ve škole je tedy celkem 12 tříd, z toho v 8 třídách studují žáci osmiletého oboru a ve čtyřech třídách žáci 4letého oboru. 

K 31. 1. vyhlašuje ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro nový školní rok, která obsahují závazné informace o průběhu příjímacího řízení, včetně kritérií hodnocení.

Přihlášky ke studiu se podávají do úterý 1. BŘEZNA 2022.

Aktuální informace

Navzdory nepříznivé situaci stále počítáme s tím, že zrealizujeme:

 • Den otevřených dveří (netradiční individuální formou)

 • přípravné kurzy pro uchazeče
 • přijímací zkoušky nanečisto
 • rozbor přijímacích zkoušek nanečisto

BLIŽŠÍ INFORMACE A TERMÍNY:

Recept na přípravu před přijímacími zkouškami

 • MALÁ OCHUTNÁVKA  
  • Navštivte naše stánky na přehlídkách středních škol v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově, kde získáte základní informace nejen od přítomných učitelů, ale své osobní zkušenosti vám sdělí přímo také naši žáci. 

  • Prohlédněte si naši školu „v akci“! Vždy v listopadu pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ určený k prezentaci nejzajímavějších forem práce a činností, jimiž se můžeme chlubit.  

 • LEHKÝ PŘEDKRM  

  • Prožijte dvě příjemná odpoledne v naší škole určená pro uchazeče z 5. a 9. tříd v rámci akce ŠKOLA NA ZKOUŠKU 

 • MÍSTO POLÉVKY 

  • Pro rodiče uchazečů o studium pořádáme Konzultační den, kde nabízíme nejen informace, ale také pomoc s vyplněním a kontrolou přihlášek.  

 • HLAVNÍ PORCE PŘÍPRAVY 

  • Zapojte se do intenzivního TRÉNINKU pod vedením našich učitelů matematiky a českého jazyka: V průběhu měsíce února můžete absolvovat 4 tréninky zaměřené na opakování stěžejních znalostí potřebných pro úspěšné zvládnutí jednotných přijímacích testů na střední školy zakončené maturitou. 

  • Na závěr tréninku si vyzkoušejte PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKYK NANEČISTO pro uchazeče z 5. a 9. tříd – zkoušky bez stresu, ale v reálném čase, s reálným zadáním a zpětnou vazbou po opravení testů.  

 • PŘIDEJTE SI 

  • další možností přípravy je Online KURZ v e-learningovém prostředí naší školy 

 • SLADKÝ DEZERT 

  • na doladění formy před ostrými přijímačkami využijte možnost projít si správné řešení Vašich opravených prací z Přijímacích zkoušek nanečisto pod vedením našich pedagogů.

Místo tradičního DOD individuální návštěvy školy

Vážení žáci, vážení rodiče! Stejně jako v minulém roce jsme i letos nuceni přizpůsobit …

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

 • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
 • Matematická a čtenářská gramotnost
 • Komunikace ve dvou světových jazycích
 • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
 • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Připravujeme na  jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL