Jak se stát gymnazistou

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2024/25: Podrobná kritéria

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné odeslat do úterý 20. února 2024.

Přihlášku ke studiu a další potřebné dokumenty najdete v přílohách této stránky.

Informace pro zájemce o studium ve školním roce 2024/2025

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec oznamuje, že ve školním roce 2024/2025 otevře 1 třídu čtyřletého gymnázia pro nejvýše 30 žáků a 1 třídu osmiletého gymnázia také pro nejvýše 30 žáků.

Pro všechny zájemce o studium na naší škole jsme připravili „malou kuchařku“, tedy stručný přehled o možnostech, jak získat informace o naší škole a dobře se připravit na přijímací řízení.

 • MALÁ OCHUTNÁVKA
  • Navštivte naše stánky na přehlídkách středních škol v Havlíčkově Brodě (24. 10. 2023)
   a Pelhřimově (7. 11. 2023), kde získáte základní informace od přítomných zástupců naší školy.
  • Prosíme vás, abyste si našli čas na komplexnější prohlídku našich webových stránek www.gymhu.cz, kde jsou zaznamenány všechny větší akce ze života školy. Věříme, že i ze starších dokumentů stále vyzařuje přátelská atmosféra a partnerský přístup, který považujeme za naši nejcennější devízu a zároveň hlavní odlišnost od velkých škol obdobného typu.
  • Na webu české školní inspekce www. csicr.cz je zveřejněna také poslední Inspekční zpráva, která komplexně informuje o kvalitách naší školy a na kterou jsme hrdí.
 • LEHKÝ PŘEDKRM

Ve středu 29. listopadu 2023 pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ určený k prezentaci nejzajímavějších forem práce a činností, jimiž se můžeme pochlubit. Škola bude pro veřejnost otevřena od 8.00 do 16.45.

 • HLAVNÍ PORCE PŘÍPRAVY

Stejně jako v předcházejících letech jsme připravili sérii přípravných kurzů z matematiky a českého jazyka, které se budou konat vždy od 14.30 do 16.15 hod., a to ve dnech 25. 1., 1. 2., 8. 2. a 22. 2. 2024. Kurzy se zaměří na opakování stěžejních znalostí a strategií potřebných pro úspěšné složení jednotných přijímacích zkoušek. Nepřehlédněte: Pro účast na přípravném kurzu je třeba se zaregistrovat emailem na adresu Zachova.Kamila@gymhu.cz Do emailu uveďte jméno a příjmení uchazeče, školu a třídu, kterou uchazeč navštěvuje.

 • PŘIDEJTE SI

Ve čtvrtek 29. 2. 2024 pořádáme od 14.15 do 16.40 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO pro uchazeče z 5. a 9. tříd. Uchazeči si vyzkoušejí vypracování originálního testu v reálném čase s možností zpětné vazby po opravení testů. Nepřehlédněte: Na přijímací zkoušky nanečisto je třeba se zaregistrovat na emailové adrese Zachova.Kamila@gymhu.cz
 

 • MÍSTO DEZERTU

Účastníci Přijímacích zkoušek nanečisto budou mít možnost absolvovat rozbor přijímacích testů pod vedením našich vyučujících. Ve čtvrtek 7. 3. 2024 od 14.30 do 15.30 proběhne rozbor testu z matematiky a 14. 3. 2024 ve stejném čase rozbor testu z českého jazyka.

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA
  • Pro individuální přípravu doporučujeme webové stránky společnosti Cermat, která zajišťuje celostátní jednotné přijímací zkoušky.
 • INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY ŠKOLY

Chcete-li si prohlédnout naši školu a konzultovat své dotazy s vedením školy mimo uvedený program, domluvte si individuální návštěvu školy. Provedeme Vás celou školou a podáme konkrétní informace. Telefonní číslo pro objednání návštěvy 605 301 900 (Mgr. Jiří Dalík, ředitel školy) a 777 331 489 (Mgr. Kamila Zachová, zástupkyně ředitele školy).

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Závazný termín odevzdávání přihlášek zveřejníme až po schválení platné legislativy.

Uchazeči o studium na SŠ v oborech zakončených maturitní zkouškou musí složit jednotnou přijímací zkoušku, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termíny jednotných testů jsou stejné pro všechny střední školy:

Studium První termín Druhý termín
Čtyřleté gymnázium 12. 4. 2024 15. 4. 2024
Osmileté gymnázium 16. 4. 2024 17. 4. 2024
Náhradní termín pro všechny obory 29. 4. 2024 30. 4. 2024

Oficiální kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna k 31. 1. 2024 na webových stránkách školy.

V Humpolci 29. 9. 2023 Mgr. Jiří Dalík, ředitel školy

Přejeme našim budoucím studentům úspěch v přijímacím řízení!

GYMNÁZIUM - ZODPOVĚDNÁ CESTA K VYSOKOŠKOLSKÉMU STUDIU A K NÁROČNÉMU POVOLÁNÍ

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

 • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
 • Matematická a čtenářská gramotnost
 • Komunikace ve dvou světových jazycích
 • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
 • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL