Jak se stát gymnazistou

Důležité informace

Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci otevírá každoročně 1 třídu čtyřletého gymnázia pro nejvýše 30 žáků a 1 třídu osmiletého gymnázia také pro nejvýše 30 žáků. Ve škole je tedy celkem 12 tříd, z toho v 8 třídách studují žáci osmiletého oboru a ve čtyřech třídách žáci 4letého oboru. 

K 31. 1. vyhlašuje ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro nový školní rok, která obsahují závazné informace o průběhu příjímacího řízení, včetně kritérií hodnocení.

Aktuální informace

Recept na přípravu před přijímacími zkouškami

 • MALÁ OCHUTNÁVKA  
  • Navštivte naše stánky na přehlídkách středních škol v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově, kde získáte základní informace nejen od přítomných učitelů, ale své osobní zkušenosti vám sdělí přímo také naši žáci. 

  • Prohlédněte si naši školu „v akci“! Vždy v listopadu pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ určený k prezentaci nejzajímavějších forem práce a činností, jimiž se můžeme chlubit.  

 • LEHKÝ PŘEDKRM  

  • Prožijte dvě příjemná odpoledne v naší škole určená pro uchazeče z 5. a 9. tříd v rámci akce ŠKOLA NA ZKOUŠKU 

 • MÍSTO POLÉVKY 

  • Pro rodiče uchazečů o studium pořádáme Konzultační den, kde nabízíme nejen informace, ale také pomoc s vyplněním a kontrolou přihlášek.  

 • HLAVNÍ PORCE PŘÍPRAVY 

  • Zapojte se do intenzivního TRÉNINKU pod vedením našich učitelů matematiky a českého jazyka: V průběhu měsíce února můžete absolvovat 4 tréninky zaměřené na opakování stěžejních znalostí potřebných pro úspěšné zvládnutí jednotných přijímacích testů na střední školy zakončené maturitou. 

  • Na závěr tréninku si vyzkoušejte PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKYK NANEČISTO pro uchazeče z 5. a 9. tříd – zkoušky bez stresu, ale v reálném čase, s reálným zadáním a zpětnou vazbou po opravení testů.  

 • PŘIDEJTE SI 

  • další možností přípravy je Online KURZ v e-learningovém prostředí naší školy 

 • SLADKÝ DEZERT 

  • na doladění formy před ostrými přijímačkami využijte možnost projít si správné řešení Vašich opravených prací z Přijímacích zkoušek nanečisto pod vedením našich pedagogů.

Upozornění pro uchazeče

Přihlášku ke studiu je možno podat do pondělí 1. 3. 2021 včetně.

Po odevzdání přihlášky jsou data zaevidována do počítače a odeslána do Centra, kde budou uchazečům vygenerovány pozvánky. Po zpřístupnění pozvánek školám, budou pozvánky pro uchazeče na naší škole vytištěny a spolu s kritérii přijímacího řízení odeslány v papírové podobě na adresu zákonného zástupce uchazeče uvedenou v přihlášce. Informaci o odeslání pozvánek zveřejníme na webu školy.

Informace pro uchazeče do 4letého gymnázia: Přijímací zkoušky na naší škole nebudou zrušeny, protože počet přihlášek je už vyšší než počet volných míst.

Je to určitě dobrá zpráva, byla by škoda neukázat, že jste se poctivě připravovali. Věříme, že se přijímačky podaří k oboustranné spokojenosti uchazečů i školy.

Informace k přijímacím a maturitním zkouškám 2020

Vážení studenti, vážení rodiče!

Přestože je dnes 1. dubna, tedy aprílový den, dovoluji si Vám zaslat důležité informace, které se týkají nového zákona o přijímacím řízení na SŠ a ukončování středoškolského vzdělání ve školním roce 2019/2020.

Nikdo v současné době neví, kdy budou přijatá epidemiologická opatření směrem ke školám odvolána. Ministerstvo školství proto přistoupilo k legislativním úpravám, které umožní, aby se přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky mohly konat v náhradních termínech a v nezbytných případech i s upravenou organizací a podobou. Níže proto uvádíme odkazy na dokumenty a prezentace, které ilustrují hlavní úpravy zákonů.

Informace k novému zákonu č. 135/2020 Sb.

Schéma pro maturitní zkoušky (MŠMT)

Schéma pro přijímací zkoušky (MŠMT)

Milí maturanti!

V televizi nedávno řekl americký astronaut Andrew J. Feustel, že mu na oběžné dráze pomáhalo, když měl na každý den svůj plán. Také sportovci se po stanovení nového termínu olympiády zaradovali, protože si mohou přípravu na budoucí OH lépe naplánovat. Využijte prosím těchto příkladů a plánujte své studium s vědomím, že se maturitní zkoušky uskuteční. Věřme, že epidemiologická situace brzy navrátí náš život k normálnímu stavu, byť některá omezení budou zřejmě součástí našich životů i nadále. Byla by škoda završit studium jen převzetím vysvědčení s průměry. Radost z úspěšně zvládnuté zkoušky z dospělosti žádné průměry nenahradí.

Přeji Vám k uskutečnění Vašich plánů dostatek energie a odhodlání!

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

 • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
 • Matematická a čtenářská gramotnost
 • Komunikace ve dvou světových jazycích
 • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
 • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Připravujeme na  jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL