Připravujeme na Cambridge English Qualifications

Gymnázium dr. A. Hrdličky se oficiálně stalo přípravným centrem pro Cambridge English Qualifications při British Council s pobočkou na VŠPJ v Jihlavě. Naši studenti tak mohou využít výhody vyplývající z uzavřené smlouvy v podobě slev a přístupu k studijním materiálům. Kromě přípravného zázemí naše škola poskytuje i další finanční podporu. Prestižní jazykový certifikát je skvělou devizou do dalšího akademického i profesního života. Letos vybraní studenti skládají zkoušky v prosinci. Držte jim palce!

Mgr. Jana Viktorová, Mgr. Ivana Taičmanová, Mgr. Luboš Medek

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL