Postup z kraje do celostátního kola ve francouzské konverzaci

Dne 27. března 2023 proběhlo v Jihlavě krajské kolo ve francouzské konverzaci. Žáci našeho gymnázia nás reprezentovali ve všech kategoriích. Největšího úspěchu dosáhl student septimy Adam Říha, který s přehledem zvítězil v kategorii B2 a bude naši školu reprezentovat v celostátním kole. Jeho spolužačka Veronika Prokůpková obsadila ve stejné skupině krásné 5. místo.
V nejpočetnější kategorii B1 se Kristýna Horáková umístila na pěkném 7. místě a Simona Hausvaterová na místě 9. Obě jsou studentkami třídy 3. A.
Nejmladším účastníkem soutěže byl tercián Daniel Reynek, který se mezi staršími spolužáky z jiných škol rozhodně neztratil a skončil těšně pod stupni vítězů na 4. místě.
Děkujeme všem za jejich nasazení a skvělou reprezentaci školy. MERCI ET GRANDES FÉLICITATIONS! :-)

Za kabinet francouzštiny
Alena Voplakalová

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL