Maturitní ples třídy oktáva

V pátek 17. února se na jednu noc proměnil Spolkový dům v Humpolci ve Wonkovu továrnu na čokoládu. My, dvacet maturantů a maturantek ze třídy oktáva Gymnázia dr. A. Hrdličky, jsme pořádali maturitní ples, který byl inspirován právě tímto kouzelným filmem. Sáhodlouhé přípravy nebraly konce, ale zato jsme mohli v pátek dopoledne s klidným srdcem říci, že je vše připravené. Hodili jsme se do gala a po šesté hodině už jsme vítali první návštěvníky plesu. Program byl zahájen slavnostním šerpováním maturantů a následovala sóla pro učitele a rodiče. Poté už přebrala vedení jako vždy skvělá Hudba Dvořák a taneční parket se proměnil v přehlídku do rytmu se vlnících pestrobarevných šatů a kravat. Po dvanácté hodině přišel čas na půlnoční překvapení, které se pro úspěch opakovalo. Nakonec jsme se všichni protancovali až k úplnému závěru plesu, ti trénovanější pokračovali do víru noci, zbytek se odebral do svých postelí.

Za celou třídu mohu říci, že ples jsme si všichni užili plnými doušky a doufáme, že květnové maturitní zkoušky se nám vydaří alespoň tak, jako se vydařil tento večer.

Magdaléna Pokorná, 8.O

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL