Maturanti na lovu

Dne 20. 1. 2023 vyvrcholily několikaměsíční přípravy maturitního plesu třídy 4. A. Ples se konal v obecním sále obce Kejžlice a jeho název byl „Poslední leč“. Jak už toto pojmenování napovídá, téma plesu bylo myslivecké, což se odrazilo ve výzdobě, v půlnočním překvapení a v tombole, ve které se dalo vyhrát například králíka či bažanty a hlavní cenou bylo divoké prase.

Celým večerem provázel moderátor Aleš Holub a k tanci hrála kapela Hudba Dvořák. Při nejdůležitější části večera, šerpování, se všem přítomným představili gentlemani v oblecích a slečny v krásných šatech. Třídní paní učitelka Petrušková s panem ředitelem Dalíkem předali studentům šerpy a růže, zástupci ze třídy pronesli proslov a přípitek a tato slavnostní část byla zakončena tancem s rodiči a učiteli. Poté již mohli obsadit taneční parket i hosté a sál se ponořil do všeobecného veselí. Večer byl završen půlnočním překvapením maturantů.

Teď už nezbývá než všem maturantům popřát hodně štěstí.

Zdeňka Beranová, 4.A

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL