Zájezd do Anglie

Ještě než začaly školní povinnosti se 49 studentů naší školy vydalo na poznávací zájezd do Londýna a za krásami jižní Anglie. Po noci strávené v autobuse jsme konečně dorazili do Spojeného království. Hned první den nás čekal Londýn. Naši procházku po velkoměstě na Temži jsme zahájili v Greenwich Parku, prohlédli jsme Královskou observatoř, nultý poledník a vyfotili se s nádherným panoramatem probouzejícího se města.

A pak už lodí do Londýnské části City, kde jsme navštívili Tower of London, vylezli na věže známého a ikonického Tower Bridge, prohlédli St. Paul´s Cathedral a nakonec přijeli na první noc do hostitelských rodin. Další den jsme navštívili krásné útesy Beachy Head a prošli si Brighton. Večer pak lehká a nenucená konverzace v angličtině v našich rodinách. Předposlední den jsme se vydali do Winchestru, bývalého hlavního města Anglie, kde se nachází krásná katedrála. Poslední den jsme opět strávili v Londýně, tentokrát v části Westminster. Viděli jsme London Eye, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, White Hall a mnoho dalšího! Uteklo to jako voda a nachýlil se čas našeho odjezdu. Rozloučili jsme se s Londýnem a odebrali se na cestu domů. 

Ráda bych touto cestou poděkovala vedení školy, že nám po dlouhé covidové době umožnilo vycestovat, kolegyni paní Taičmanové a kolegovi panu Medkovi za doprovod a hlavně všem studentům za vzorné chování a skvělou reprezentaci školy!

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL