Výlet do Vídně

Dne 3. května 2023 podnikly třídy 6.O a 7.O poznávací zájezd do Vídně.

Žáci zde navštívili barokní zámek Schönbrunn a prohlédli si jeho interiéry i okouzlující zámecký park. Zavítali také do Domu moře, odkud si mimo jiné vychutnali dokonalý výhled na město, do jehož centra se následně vydali. Exkurze pokračovala prohlídkou Císařské klenotnice a katedrály svatého Štěpána. Na programu nesmělo chybět ani osobní volno, při kterém si studenti měli možnost vyzkoušet znalost německého jazyka v praxi.

Vydařenému výletu dopomohlo krásné počasí, přátelské vztahy mezi oběma třídami a především poutavý výklad paní učitelky Váňové, díky němuž budou zúčastnění na výlet dlouho a s radostí vzpomínat.

Aleš Hlaváček

Celá fotogalerie

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL