V letošním školním roce se nám opět dařilo (FCE)

Mezinárodní zkoušky B2 First (FCE) se zúčastnilo osm statečných a další tři studenti se přihlásili na C1 Advanced (CAE). Po týdnech napjatého očekávání výsledků přišla potěšující zpráva – všichni přihlášení kandidáti uspěli.

Blahopřejeme Kateřině Beranové, Nikole Bloudkové, Kateřině Mrázkové, Emě Novákové, Viktorii Novákové, Patriku Pazderkovi, Sophii Randon a Veronice Zukalové k úspěšnému absolvování FCE. Následná gratulace směřuje k Josefu Ferdovi, Janu Pohanovi a Matěji Sukdolákovi, kteří zvládli zkoušku CAE.

Přejeme radost z angličtiny a hodně úspěchů v dalším studiu na vysoké škole.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL