Poznávací zájezd do Saského Švýcarska

Ve středu 10. května se němčináři z 5.O, 1.A a 2.A vypravili na exkurzi do Saského Švýcarska. Pojďte se tam alespoň takto zprostředkovaně vydat s námi.

Již v autobuse panovala velmi dobrá nálada, a tak cesta rychle utekla. Naší první zastávkou byl skalní útvar Bastei. Vystoupali jsme na několik vyhlídek a odměnou nám byl nádherný výhled na Labe, celé skalní město i stolové hory v okolí. Také jsme měli možnost uplatnit své znalosti cizího jazyka, třeba u stánků s tradičním německým občerstvením.

Naše další kroky vedly do pevnosti Königstein, jedné z největších horských pevností v Evropě. Bylo tady tolik různých objektů k prohlédnutí, že by vůbec nebylo divné, kdyby se tady někdo ztratil. Naši poslední zastávku jsme uskutečnili v půvabném lázeňském městečku Bad Schandau s dominantním padesátimetrovým, volně stojícím výtahem. Po prohlídce města a osobním volnu byl ale již čas k návratu.

Celý výlet se velmi povedl a počasí jsme si ani nemohli „objednat" lépe. Domů jsme se tak vrátili plni nových poznatků a zážitků.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL