Sportovní soutěže po covidu – podzim 2022

Žáci naší školy se po dlouhé pauze opět zúčastnili řady sportovních akcí. A medaile na sebe nenechaly dlouho čekat.

27. 9. se chlapci vyššího gymnázia umístili na 3. místě v OK kopané.

5. 10. se tři žáci vyššího gymnázia zúčastnili soutěže Máš na to s Policií ČR a v KK v Jihlavě vybojovali 3. místo. Tím se kvalifikovali do Moravského finále (Brno, 13. 10.), ve kterém obsadili 9. místo (viz níže článek).

20. 10. byl den volejbalových nadšenců. Chlapci i dívky z vyššího gymnázia se vydali na OK do Pelhřimova, kde se především dívkám nadmíru dařilo. Skončily na 1. místě a zastínily tak 4. místo vybojované chlapci.

Zatím poslední sportovní akcí, které se humpolečtí gymnazisté zúčastnili, bylo OK florbalu. 1. 11. vyrazili chlapci nižšího gymnázia a umístili se na 10. místě. Úspěšnější byli 11. 11. jejich starší chlapečtí kolegové, kteří dosáhli na stříbrnou medaili.

Všem zúčastněným sportovcům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v nadcházejících soutěžích.

Sportu zdar!

Zdraví Hlaváček a Pohan

„Máš na to“

Pátý ročník náborové soutěže Policie ČR „Máš na to“ přilákal na KK do Jihlavy 130 studentů z 21 škol napříč krajem. Začalo se testem z autoškoly, následovaly fyzické testy: člunkový běh, kliky, sed – leh, běh na jeden kilometr a CMT test. Součástí náborové soutěže bylo i vyhlášení pěti nejlepších týmů. Mezi tyto týmy patřilo i naše gymnázium, které se umístilo na 3. místě a postoupilo do moravského finále do Brna. Reprezentovali Jakub Paclík, Filip Nousek a Helena Grubauerová z třídy 7.O. Tato zkušenost nám otevírá nové možnosti, kam se vydat po všeobecném vzdělání na našem gymnáziu.

Helena Grubauerová

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Připravujeme na  jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL