S matikou do Prahy

I letos jsme se účastnili Pangey – matematické soutěže pro žáky do 9. tříd. Nejlepších výsledků se podařilo dosáhnout ze sekundy Mikuláši Kavříkovi a Lukáši Kozojedovi (8. místo v kraji) a také Barušce Coufalové (26. místo v kraji). Protože soutěže se účastní kolem 10 000 žáků v každé kategorii, jsou jejich výsledky skvělé. Z kvarty nám dokonce vzešla finalistka, která pojede do republikového finále v červnu. Je to Magdaléna Křížová, v kraji druhá. Radost nám udělala i Bětka Machková (21. místo v kraji) a Marianna Pavlíková (28. v kraji). Všem patří velká gratulace.

V okresním kole matematické olympiády také potěšili sekundáni – vítězem se stal Lukáš Kozojed a na druhém děleném místě skončila Markétka Křikavová. Úspěšnou řešitelkou byla i Šárka Moravcová. Za vynikající reprezentaci děkujeme a přejeme hodně zdaru i v budoucnu.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL