MODELOVÉ ZASEDÁNÍ OSN VE FRANCOUZSKÉM CHAUMONT

Čtveřice studentů našeho gymnázia – Kristýna Dománková 3.A, Dita Vinczeová 1.A, Šimon Festa 7.O a Jakub Pavlas 5.O – patřila mezi 75 mezinárodních účastníků modelového zasedání OSN, které pořádalo Lycée Charles de Gaulle v Chaumont. Shromáždění probíhalo ve dvou komisích, francouzské a anglické. Simulace zasedání byla realizována do všech detailů, včetně přísného protokolu, který musely všechny delegace dodržovat. V případě jeho porušení přicházelo varování či trest.

Naši studenti patřili mezi delegáty v anglicky mluvicí sekci a řešili téma Jak snížit nerovnosti v přístupu dívek ke vzdělávání. Ještě před odjezdem do Francie si zvolili zemi, kterou budou jako delegáti zastupovat. To s sebou neslo nutnost velmi pečlivě nastudovat politickou, ekonomickou a společenskou situaci daného státu. Dále pak projít všechny dokumenty a statistiky, které jim byly poskytnuty, aby při vyjednávání na diplomatické úrovni co nejdůvěryhodněji prezentovali myšlenky, názory a přístupy svých zemí k dané problematice.

Po dobu tří dnů pak na třicet delegátů komise vystupovalo se svými příspěvky, podávalo návrhy, vyjednávalo, volilo. Vše s cílem dobrat se k sepsání a schválení rezoluce, která bude předána skutečným politikům. To, co za tuto dobu vesměs 16–17letí žáci dokázali, bylo opravdu obdivuhodné!

Bylo mi velkou ctí být při tom a sledovat práci našich studentů v rámci tohoto projektu i mimo něj. Byla to pro ně zcela nová zkušenost a oni se jí zhostili skutečně na výbornou.

Děkuji Kristýně, Ditě, Šimonovi a Jakubovi za vzornou reprezentaci nejen naší školy a regionu, ale celé republiky. Vůbec nepřeháním, protože všichni čtyři byli vždy oslovováni jako "délégation de la République tchèque".

A jak Model United Nations vnímali samotní studenti? Zde si můžete přečíst jejich názory: 

Dita Vinczeová: Pro mě to byla naprosto nová zkušenost. Zkusila jsem si, jak probíhají politická jednání, poznala jsem spoustu nových lidí a kultur. Dalo mi to možnost poprvé využít anglický i francouzský jazyk a zjistila jsem, kde mám stále nějaké mezery. Naprosto k nezaplacení a doufám, že přijde nějaká podobná nabídka.

Kristýna Dománková: Jsem moc ráda, že jsem se mohla projektu zúčastnit. I přes nesnadný začátek (nemám ráda hádky) jsem nakonec z této zkušenosti vytěžila mnoho a mám motivaci zlepšit angličtinu a zúčastnit se dalšího MUN. Tento projekt mě nutí zajímat se o dění ve světě kolem mě, zároveň mi umožňuje nahlédnout do světa politických organizací. Když opominu samotný projekt, výlet do Francie mi pomohl navázat mnoho nových kontaktů s milými lidmi a obohatit život díky kulturní vložce. Jsem vděčná, že jsem mohla být jednou z delegátek České republiky.

Šimon Festa: Účastnit se MUN bylo velice výjimečné a zážitek na celý život, ať už kontakty ve Francii nebo samotná debata a program. Přestože hlavní cíl byl získat kontakty, nebyla ani příprava na MUN jednoduchá a stála spoustu času, který se ale vyplatil. Pro mě samotného bylo nejlepší částí seznámení s Francouzi, kteří byli přáteli mého hostitele a chodili s ním na školu. I přesto že na začátku debata vypadala jako velmi seriózní a těžká na pochopení, poměrně rychle jsme se chytili a další den už jsme si debatu užívali. Rozhodně bych všem, kdo dostanou možnost jet na zasedání MUN, doporučil, aby se chopili příležitosti a jeli tam beze strachu a s radostí, že se setkají s novými lidmi.

Jakub Pavlas: Ten den, když jsem se dozvěděl, že mám příležitost být součástí Chau’MUN 2024, jsem neměl ani trochu ponětí, do čeho se to pouštím. Po uplynutí několika týdnů čtení různých článků, sledování videí a sociálních sítí jsem začal chápat, že se nejedná o „výlet do Francie“. Pouhá příprava všech potřebných dokumentů, abych mohl zodpovědně reprezentovat Švýcarsko, jež bylo zemí, kterou jsem zastupoval, mi zabralo téměř celý víkend. Stálo to za ten čas? Bez váhání můžu dnes říct, že ano. Posunul jsem se dále ve svých schopnostech, zlepšil svou úroveň angličtiny a mluvení před desítkou jiných delegátů. Uznávám, zasedat od 09:00 a končit okolo 17:00 s hodinovou pauzou na skvělý oběd a dva „coffebreaky“ bylo dosti náročné. Avšak vždy po páté skončila formální část zasedání, což bylo skvělé, odpočinete si od politiky a pustíte se do budování nových přátelských vztahů. To nejlepší z celého zasedání bylo, že jsme něco doopravdy vyřešili a po třech náročných dnech jsme vytvořili dokument, který neskončí jen v rukou studentů, ale dostane se k politikům a možná i k široké veřejnosti. Chci tak moc poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Jmenovitě paní učitelce Aleně Voplakalové a Lucii Kudrnové.

Prohlédněte si kompletní fotogalerii.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL