První měsíc prázdných lavic (shrnutí pro studenty a rodiče)

Milé studentky a studenti!

Dnes je to právě měsíc, kdy jste naposledy byli ve škole, 6. březen byl pátek před jarními prázdninami. Všichni jsme se radovali, že si od školy alespoň na chvilku odpočineme.

Myslím, že dnes už se nejednomu z vás po škole opravdu zasteskne. A tak mi dovolte, abych dnešní týdeník zahájila informacemi přímo ze ztichlé budovy školy. Zatímco se musíte učit doma, je budova téměř prázdná. Funguje pouze kancelář, ředitelna, probíhá úklid a dezinfekce, učitelé pracují většinou z domova. Nově jsou vymalovány třidy 2. A a 3. A. Skoro by se dalo říci, je tu klid před bouří, která přijde v pondělí. Díky skvělé spolupráci se zřizovatelem bude již nyní zahájena tolik potřebná rekonstrukce přívodu vody, na kterou postupně naváže i celková rekonstrukce kotelny. Než se vrátíte do školy, bude určitě alespoň část příprav hotova a v průběhu prázdnin by se mohlo podařit velkou investici dokončit. Popřejme tedy stavbařům, ať jim jde práce od ruky a nenastanou žádné komplikace.

Za tu dobu, kdy se o vás starají rodiče doma, se určitě občas i jim zasteskne po pravidelné školní výuce. Chtěla bych Vašim rodičům moc poděkovat, že zvládají svou práci i starost o vás, a pochválit zejména ty rodiče, kteří vás nechali se s novou situací vyrovnat samostatně.

Měsíc je ale dlouhá doba, a tak se i těm nejodvážnějším rodičům začíná na mysl vkrádat otázka, jak to ten náš kluk/ naše holka zvládá? Není nic jednoduššího než je uklidnit krátkým shrnutím: Téměř všichni žáci úspěšně plní  pravidelné úkoly, jejichž kompletní přehled je na nástěnce třid v Bakalářích pod záložkou Komens. Práce s Bakaláři však není úplně ideální. Úkoly by měly být na nástěnce seřazeny v čase za sebou, tak jak jsou zadávány. Občas se však stane, že se pořadí změní. Na otázku, proč se tak děje, nedokázali zatím odpovědět ani tvůrci Bakalářů, a tak doufáme, že se brzy podaří přijít záhadě na kloub. V případě jiných potíží je často řešením aktualizace aplikace Bakaláři online, jak jsme o tom již dříve informovali.

Také prostředí Moodle, kde se úkoly nacházejí a kam žáci úkoly odevzdávají, se postupně plní. Doufáme, že i toto prostředí bude nyní trochu přehlednější, protože o víkendu provedli učitelé pořádný jarní úklid ve svých kurzech. Také oni si zaslouží poděkování.

Milí rodiče,
pokud chcete vědět, jak si konkrétně Vaše dítě vede v plnění svých úkolů, můžete si vždy v úterý odpoledne prohlédnout Vyhodnocení odevzdávaní úkolů za uplynulý týden na nástěnkách jednotlivých tříd. V seznamu, který zde vyvěšujeme, jsou jména žáků, kteří v minulém týdnu nebyli se svými učiteli v kontaktu, něco neodevzdali nebo přehlédli. Nechceme, aby seznam vyzněl jako černá listina, je jen upozorněním, kam nasměrovat úsilí nebo lepší komunikaci.

V souvislosti s tím, jak žáci plní své úkoly, nabývá v současnosti na důležitosti otázka, jak bude úsilí žáků v době distančního studia hodnoceno. Ministerstvo školství v této souvislosti připravuje vyhlášku, kterou zruší dosavadní školní řády a stanoví nová pravidla. Dokud však ministerstvo nerozhodne, budeme na naší škole postupovat takto: známky, které žáci získali před uzavřením školy, zůstávají zatím v platnosti (neplatily by pouze, pokud by bylo zrušeno 2. pololetí). Úkoly z doby, kdy se studuje na dálku, budou hodnoceny prozatímními známkami s nízkou vahou, slovním hodnocením, body či procenty, aby žáci získávali zpětnou vazbu, ale aby hodnocení mělo především motivační charakter.

Zde je namístě zmínit také to, že při odevzdávání úkolů se někteří žáci občas snaží ulehčit si práci. Dovolte, abych tuto situaci popsala s trochou humoru. Musíme se totiž pochlubit, jak šikovné žáky u nás na škole máme! Například již studenti primy se naučili tak dobře používat překladač Google, že by se svou plynulou angličtinou mohli jít rovnou k maturitě. Ve vyšších ročnících máme zase rekordmany, kteří vypracují třístránkový úkol během několika sekund. Jen tak dlouho totiž trvá přeposlat kamarádův úkol pod svým jménem. A tak bych mohla pokračovat. Jenže, milí studenti, ani učitelé nezůstali ve svých znalostech IT úplně v pravěku. Úkoly, u kterých mají učitelé podezření na podvod, se evidují jako nehodnocené a po návratu do školy je budete muset nahradit. A tam, kde je prokazatelná digitální stopa vedoucí k podvodníkům, bude úkol ohodnocen pětkou s plnou váhou bez ohledu na pandemii. Ono se totiž musí zakročit proti každému nekalému povětří. Jistě si rozumíme.

Milé studentky a studenti, vážení rodiče!
Do příštího týdne hledíme všichni s velkými očekáváními, zda budou Velikonoční svátky předělem do druhé, snad už snadnější poloviny boje s epidemií. Podaří se udržet růst nemocnosti ve zvládnutelných mezích? Dokážeme být i nadále zodpovědní a ochráníme sebe i své spoluobčany? Bude následovat alespoň částečné uvolnění? To jsou otázky, na které ještě odpověď neznáme. I když letošní Velikonoce budou úplně jiné než v minulých letech, chtěla bych Vám popřát, abyste je prožili v klidu a pokud možno v bezpečí svých rodin. V naší škole na dálku budeme zadávat úkoly jen do středy a dále pak znovu až od úterý. Využijme čas velikonočních prázdnin k odpočinku a nabytí dalších sil. Ještě není dobojováno, ale držíme se dobře. Tak ještě společně vytrvejme!

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL