Informace ke znovuotevření školy

Na základě rozhodnutí vlády o postupném znovuotevření škol plánujeme činnost gymnázia ve výhledu do 30. 6. 2020. Protože realizace plánovaného postupu závisí na epidemiologické situaci, jsou níže uvedené informace zatím pouze předběžné.

 Maturanti

  • 11. 5. – 22. 5. 2020     Dobrovolné konzultace pro žáky 8. O a 4. A z maturitních předmětů podle rozpisu v menších skupinách ve škole
  • 25. 5. – 29. 5. 2020     Svatý týden
  • Od 1. 6.  2020             postupně podle schématu MŠMT nejdříve didaktické testy a následně ústní zkoušky státní a profilové části MZ 2020 (přesné termíny nejsou dosud známy)

Uchazeči o studium

  • Termín přijímacích zkoušek nebyl dosud stanoven, předpokládá se, že proběhnou pouze v 1 termínu ve druhé polovině června.

Žáci NG a VG

  • Až do konce školního roku bude pokračovat výuka na dálku. MŠMT vydá vyhlášku, kterou se stanoví způsoby hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 a pravidla pro vydání závěrečných vysvědčení.

Informace budeme zpřesňovat podle přijatých nařízení ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství.

DĚKUJEME STUDENTŮM, UČITELŮM A RODIČŮM ZA TO, ŽE OBTÍŽNÉ PODMÍNKY ZVLÁDAJÍ S OPTIMISMEM A NADHLEDEM. PŘEJEME NADÁLE VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ!

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL