Po stopách neobyčejného příběhu Nicholase Wintona

Studenti 3.O a 4.O v rámci dějepisného exkurzu navštívili komponovaný vzdělávací pořad „Nicholas Winton - Síla lidskosti“. Jednalo se o projekci filmu "Síla lidskosti" režiséra Mateje Mináče a besedu s dramaturgem projektu Zdeňkem Tulisem doplněnou filmovými bonusy, které byly s Nicholasem Wintonem natočeny při jeho setkáních s českými žáky a studenty během jeho několika návštěv v naší zemi.

Neobyčejný příběh Nicholase Wintona (1909-2015) ukazuje, jak dokáže i jednotlivec podat v těžkých chvílích pomocnou ruku jiným lidem, i když žijí na míle od něho a prožívají nebezpečí, které se ho bezprostředně netýká. Třicetiletý anglický makléř se po návštěvě Československa v roce 1939 začal angažovat ve prospěch ohrožených dětí (nejčastěji z židovských rodin), kterým v budoucnu hrozila smrt v koncentračních táborech. Tuto hrozbu na rozdíl od britské vlády pochopil a začal na vlastní pěst organizovat odjezdy dětí z Československa do Británie, kde jim sehnal adoptivní rodiny. Díky tomu bylo zachráněno 669 dětských životů. Poslední plánovaný odjezd 250 dětí 1. září 1939 se neuskutečnil, protože již vypukla druhá světová válka. Winton narukoval k RAF, aby bránil svou vlast. Svou záchranou misi se všemi dokumenty „odložil“ na půdě v kufru, aniž by dál s někým o svém činu mluvil. V roce 1948 se oženil, žil rodinným životem, staral se o svou zahradu, pomáhal humanitárním službám. Až v roce 1988 náhodou jeho manželka objevila kufr a celý jeho příběh se začal dostávat na veřejnost.

Příběh lidskosti, empatie, angažovanosti i pokory byl následně zaslouženě oceněn v Čechách, Británii i jinde. Osobní zážitky pana Zdeňka Tulise ze setkání s panem Wintonem a zachráněnými „dětmi“ skvěle doplnily sílu osobnosti tohoto neobyčejného muže. Děkujeme.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL