Omlouvání z DOD

Vážení rodiče!

Jak jistě víte od svých dětí, ve středu 30.11. 2022 proběhne na našem gymnáziu Den otevřených dveří, který se bude konat po tříleté pauze způsobené epidemií covid-19. Den otevřených dveří tradičně pořádáme formou zapojení studentů všech ročníků, a to po celý den od 8.00 do 16.45. V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o tolerování prodlouženého pobytu Vašich dětí ve škole. Tuto skutečnost jsme se částečně pokusili kompenzovat dnem ředitelského volna 18. 11. tohoto roku. Pokud budete přesto chtít ze závažných důvodů Vaše dítě z odpoledního programu DOD uvolnit, zašlete prosím stručný email na adresu

Děkuji za pochopení a těším se na další spolupráci.

S pozdravem Mgr. Jiří Dalík

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL