Den otevřených dveří 30. 11. 2022

NÁVŠTĚVNÍKŮM ŠKOLY NABÍZÍME:

 • Komentované prohlídky školy po celý den
 • Otevření nové učebny výpočetní techniky - virtuální laboratoř
 • Výstavu fotografií a výtvarných prací studentů
 • Laboratorní práce
 • Tradiční i méně tradiční formy gymnaziální výuky
 • Ukázky aktivit podporujících přípravu k maturitním zkouškám
 • Možnost debaty s vyučujícími jednotlivých předmětů
 • Přehled aktuálně používaných učebnic a dalších pomůcek
 • Konzultace k přijímacímu řízení

DOD 2023

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

 • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
 • Matematická a čtenářská gramotnost
 • Komunikace ve dvou světových jazycích
 • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
 • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Připravujeme na  jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL