Nemocnice Pelhřimov otevřela dveře pro studenty gymnázií

Dne 19. března 2024 vyrazili naši studenti biologických seminářů na exkurzi do pelhřimovské nemocnice. Den otevřených dveří, který pro studenty gymnázií nemocnice uspořádala, měl zajímavý a poučný program. Nejprve si studenti vyslechli úvodní slovo a následně se rozdělili do předem určených skupin na prohlídky. Navštívit mohli: chirurgické, dětské, hematologické, radiodiagnostické, anesteziologické, resuscitační, gynekologické a porodní oddělení, urgentní příjem, rehabilitační centrum a ortopedii. Studenti tak měli příležitost prohlédnout si zdravotnické zařízení a profesionálům z různých zdravotnických oborů položit jakýkoliv dotaz.

Anna Kotenová

Článek o akci a další fotografie

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL