KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE PO 3. ČTVRTLETÍ 2023/2024

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE PO 3. ČTVRTLETÍ 2023/2024

Vážení rodiče!

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě školy.

V úterý 26. 3. 2024 od 16 hod. do 18 hod. proběhnou rodičovské schůzky pro třídy prima, sekunda, kvarta a oktáva.

Ve středu 27. 3. 2024 od 16 hod. do 18 hod. proběhnou rodičovské schůzky pro třídy tercie, kvinta, sexta, septima, 1.A, 2.A, 3.A a 4.A.

Program:

  • úvodní společné setkání (30 min.) s třídním učitelem ve třídách
  • individuální konzultace přednostně pro rodiče žáků ohrožených školním neúspěchem od 16.30 hod.

Vzhledem k naší snaze chránit osobní data a respektovat právo rodičů na soukromý rozhovor s učitelem, mohou při konzultacích vzniknout časové prodlevy, za které se rodičům omlouváme. V této souvislosti proto připomínáme naši platnou nabídku:

Informace o prospěchu a chování žáků poskytujeme rodičům také kdykoliv v průběhu školního roku po individuální domluvě termínu s vyučujícím (e-mailové adresy vyučujících najdete na webových stránkách školy, popř. telefonicky na čísle 565 502 210 nebo e-mailem na adrese ).

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL