Znalostní cesta na Taiwan 2024

Také v letošním roce pořádá Kraj Vysočina znalostní cestu na Taiwan. Humpolecké gymnázium má tu čest, že mohlo na základě přísného výběrového řízení do delegace „dodat“ hned dva členy, a to RNDr. Luďka Míku, PhD. a septimánku Veroniku Zukalovou. Přejeme oběma účastníkům, aby se jim v daleké asijské zemi líbilo a těšíme se na jejich bezprostřední zážitky a inspirativní nápady, které bychom mohli využít i v naší škole.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL