Literárně historická exkurze do Žďáru nad Sázavou

V úterý 4. října 2022 se studenti tříd kvinta a 1.A po několikaleté covidové pauze opět vydali na tradiční literárně historickou exkurzi do Žďáru nad Sázavou.

Na zdejším Zámku jsme absolvovali edukativní program „Žďárský klášter v proměnách času.“ Studenti rozdělení do skupin si prohlédli Muzeum nové generace oceněné jako nejkreativnější muzeum ve střední Evropě a pomocí audiopřístrojů a interaktivních exponátů získali informace ke přiděleným tématům. Následovala procházka komplexem zámku a bývalého kláštera, kde studenti coby průvodci prezentovali výsledky svého zkoumání v muzeu.

Po vystoupání na Zelenou horu jsme se pokochali výhledy na Žďár a okolí a obdivovali nádherné dílo barokní gotiky, kostel svatého Jana Nepomuckého. Tento architektonický skvost byl vysvěcen přesně před 300 lety a v roce 1993 zapsán do seznamu kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO. Díky skvělé průvodkyni jsme se seznámili s detaily kostela, s osudy Jana Nepomuckého i s hvězdnou symbolikou dodávající tomuto magickému místu neobyčejné kouzlo.

Exkurzi hodnotíme jako velmi zdařilou a užitečnou a i v příštích letech ji budeme do našeho výchovně vzdělávacího programu zařazovat.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL