Gratulace k úspěchům v dějepisné olympiádě 2021/22

V minulých měsících se někteří naši studenti úspěšně zapojili do klání v tomto ročníku dějepisné olympiády. Téma tohoto ročníku nebylo z nejjednodušších a opět se soutěžilo ve dvou kategoriích. Studenti nižšího gymnázia měli načerpat vědomosti na téma život české a zahraniční šlechty do roku 1618, studenti vyššího gymnázia pak měli nastudovat stejné téma po roce 1618. V první kategorii ze školního kola do okresního postoupili Marek Roll a Anna Jenčová z 3.O, Marek nás pak po úspěšném okresním kole reprezentoval i v kole krajském. V druhé kategorii vyššího gymnázia postoupil do okresního kola Václav Krejčí z 6.O. Všem účastníkům děkujeme a jmenovaným k dosaženým úspěchům gratulujeme.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL