Francouzština s rodilým mluvčím

I tento školní rok na našem gymnáziu působí rodilý mluvčí, a to díky dlouhodobé spolupráci s Krajem Vysočina. Francouzská lektorka Alixia Ghedeir se každou středu setkává s francouzštináři z tříd kvarta, 4.A a oktáva. Alixia zároveň pomáhá s individuální přípravou studentů na mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka DALF C1. Ve svých hodinách se zaměřuje především na rozšiřování slovní zásoby a komunikační dovednosti.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL