Videa


Česká hlavička 2019 pro Matěje Doležálka (od 41. min)

Učíme se ze života pro život

Hodina chemie ve virtuální realitě

Třída sekunda - Prezentace o dr. A. Hrdličkovi

Úspěch našeho absolventa Matouše Skály

Skutek roku 2014: Kamarýtova kronika

Ocenění Kraje Vysočina pro Michaelu Krejčí

Skutek roku 2020: Koncerty pod okny

Rozhovor s varhaníkem Lukášem Dvořákem (absolventem našeho nižšího gymnázia)

Ocenění Kraje Vysočina pro Matěje Doležálka (absolventa našeho gymnázia)

Ocenění Kraje Vysočina pro Miroslavu Časarovou (absolventku našeho gymnázia)

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL