Zase bylo MaSo

14. května vyrazily tentokrát dva týmy na MatFyz do Prahy, aby se pokusily urvat pro sebe kousek kvalitního jarního "masíčka". MAtematická SOutěž pro základní školy a nižší stupně gymnázia si získala velkou oblibu, o čemž svědčí počet týmů, který se jí účastní. Tentokrát jich bylo 326. Většina týmů je čtyřčlenná, takže je to opravdu masová záležitost. Celá strategická hra založená na správném nakupování a budování železničních tras probíhala asi v osmi městech ve stejné době. Sice je třeba běhat si pro další a další příklady, počítat a získávat za ně body, ale také pružně reagovat na to, jak se mění poptávka a cena tras a kolik cestujících má o vaši trasu zájem. Vše je okamžitě digitalizováno a výsledky jsou po skončení hry hned k dispozici. Náš už zajetý tým Vidláci (Lukáš Kozojed, Svetoslav Vukov, David Výborný a Majda Křížová) si opět vybojoval výborné umístění – na Karlově 8. místo, celkově 34. Nováčci z tercie ve složení Nikol Vinšová, Martin Viktora, Josef Příhoda a Ondřej Čech skončili na 36. místě na Karlově. Příjemné bylo i setkání s Matějem Doležálkem (absolventem našeho gymnázia), který tu byl opět jako jeden z organizátorů.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL