Výsledky dotazníkového šetření

V prosinci roku 2023 měli žáci vyššího gymnázia možnost účastnit se dotazníkového šetření vytvořeného Krajem Vysočina ohledně školního klimatu a kvality výuky. V pondělí 18. března se členové školního parlamentu našeho gymnázia účastnili prezentace výsledků tohoto šetření spojené s komentářem přímo od krajského radního pro školství Jana Břížďaly. S konkrétními daty a výsledky tohoto průzkumu budou v následujících dnech seznámeni jak žáci, tak rodiče.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL