Stříbro od hraběte Kinského

V závěru školního roku vrcholí některé dlouhodobé soutěže. Týká se to také matematiky, konkrétně Jámy lvové a soutěže Pangea. Úspěšnou reprezentantkou je i letos Magdaléna Křížová z tercie. V celostátním srovnání je na 7. místě Jámy lvové. Z prvního místa v kraji postoupila také do finále Pangey, které proběhlo 16.6. v Praze. Její umístění zatím neznáme, ale vzhledem k 70 000 účastníků v regionálních kolech nemůže být špatné!

Mladším účastníkem pražského finále však byl i primán Lukáš Kozojed. Po velmi zajímavém odpoledním programu, jehož jsem se jako doprovod také účastnila, mě čekal krásný zážitek: před plným sálem převzal Lukáš z rukou pana Františka Kinského stříbrnou medaili! No řekněte, co si jako učitelé můžeme víc přát…

Blahopřejeme a děkujeme oběma reprezentantům za vynikající výkony v celém roce.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL