Rodičovské schůzky 18. - 25. 11.

Vážení rodiče,

s ohledem na stávající epidemickou situaci jsme se rozhodli realizovat tradiční konzultační dny pro rodiče opět online formou.

Konzultační dny budou rozděleny do dvou částí:

Nejprve třída absolvuje ve dnech 18., 22. nebo 23. 11. 2021 společné 60minutové setkání rodičů, třídních učitelů a přizvaných vyučujících podle níže přiložené tabulky. K úvodnímu setkání v aplikaci TEAMS budou rodiče přizváni třídními učiteli prostřednictvím emailových adres jejich dětí.

Rozvrh společných online schůzek:

17.00 – 18.00 hod 18.00 – 19.00 hod
18. 11. 2021 třídy 1.O, 4.A třídy 1.A, 8.O
22. 11. 2021 třídy 3.O, 4.O třídy 7.O, 3.A
23. 11. 2021 třídy 5.O, 2.A třídy 6.O, 2.O

Každý z rodičů pak bude mít možnost individuálního prezenčního setkání s jednotlivými vyučujícími přímo ve škole. Ve středu 24. 11. se uskuteční individuální konzultace pro rodiče studentů vyššího gymnázia a ve čtvrtek 25. 11. pro rodiče studentů nižšího gymnázia. Časové možnosti vyučujících pro individuální konzultace jsou dány rozvrhem a budou spolu s rozpisem místností pro schůzky zveřejněny na webových stránkách školy 19.11.2021.

V případě zhoršení epidemiologické situace Vás budeme informovat o změnách prostřednictvím webových stránek a nástěnek tříd v Bakalářích v modulu Komens.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL