Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2022

Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče!

Přípravný kurz k jednotným přijímacím zkouškám 2022 zahájíme podle předpokládaného harmonogramu ve středu 26. 1. 2022, a to prezenční formou. Každé setkání se bude konat od 14.30 do 16.15 s přibližně 15minutovou přestávkou mezi matematikou a češtinou. Další 3 setkání jsou plánována na 2.2., 9.2. a 23.2. ve stejném čase.

Zdravotní opatření vzhledem k epidemii covid-19 jsou následující. Předpokládáme, že na kurz přijdou pouze žáci, kteří byli negativně testováni v rámci společného pondělního testování na základních školách. Žádný z účastníků nesmí mít příznaky covid-19, ani příznaky jakéhokoli jiného respiračního onemocnění. Povinné zakrytí nosu a úst bude odloženo až po zahájení každé z hodin. V této souvislosti žádáme všechny účastníky kurzu o maximálně zodpovědný přístup a ohleduplnost k ostatním spolužákům a učitelům, kteří budou kurz personálně zajišťovat.

Připomínáme, že na kurz je třeba se zaregistrovat nejpozději den předem na adrese

Žádáme všechny uchazeče, aby sledovali webové stránky naší školy pro případ, že by došlo k organizačním změnám vzhledem k celkové epidemiologické situaci. Případné dotazy směřujte na výše uvedenou emailovou adresu nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 565 502 212 / 605 301 900.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL