Předvánoční týden

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás informovali o organizaci výuky v předvánočním týdnu. Vzhledem k epidemiologické situaci na naší škole rozhodla ředitelka školy, že nevyužije možnosti vyhlásit ředitelské volno.

Pokud nedojde k prodloužení vánočních prázdnin ze strany MŠMT, realizujeme ve dnech 20. 12. – 22. 12. 2021 následující aktivity:

V pondělí 20. 12. se uskuteční SPORTOVNÍ DEN, v jehož rámci si žáci mohou vybrat mezi bruslením na zimním stadionu (vstupné hradí škola) a zimní turistikou (v případě velmi špatného počasí bude turistika nahrazena sportovním turnajem ve sportovní hale Jiskry Humpolec). Předpokládaný konec akce 11.30 hod.

V úterý 21. 12. proběhne výuka podle pravidelného rozvrhu.

Ve středu 22. 12. se počítá s přítomností žáků ve škole po dobu 1.- 4. vyučovací hodiny. Podle zájmu jednotlivých tříd bude upraven rozvrh tak, aby si třídy mohly naplánovat předvánoční besídku nebo jiný společný program.

Vážení rodiče! Rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci v této nelehké době a popřáli hodně zdraví, klidu a porozumění nejen v čase vánočním.

V Humpolci 10. 12. 2021                         Mgr. Hana Havelková, ředitelka školy

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL