My máme MaSo

Z jarního klání MAtematické SOutěže na MFF UK v Praze přivezl náš tým LAMMY zlato! Vítězství nás těší o to více, že jsme se utkali s řadou pražských základních škol i gymnázií včetně elitního Nového Porgu. Členové týmu byli Lukáš Kozojed z primy, Majda Křížová z tercie, Anička Jenčová a Marek Roll z kvarty.

Gratulujeme k vítězství a děkujeme za skvělou reprezentaci.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL