Místo tradičního DOD individuální návštěvy školy

Vážení žáci, vážení rodiče!

Stejně jako v minulém roce jsme i letos nuceni přizpůsobit všechny akce pro uchazeče o studium na naší škole aktuální epidemiologické situaci. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ZRUŠIT tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který jsme plánovali na středu 1. 12. 2021 a kde jsme měli podávat komplexní informace o přijímacím řízení a možnostech studia na našem gymnáziu.

Jako náhradu nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY ŠKOLY

Chcete-li si prohlédnout naši školu a konzultovat své dotazy s vedením školy, zaregistrujte se na individuální návštěvu školy prostřednictvím online rezervačního systému, který uvedeme do provozu počátkem prosince. Provedeme Vás celou školou a podáme konkrétní informace. Odkaz na vstup do rezervačního systému najdete na www.gymhu.cz v sekci „Jak se stát gymnazistou“, respektive zde: gymhu.reenio.cz 

Navzdory nepříznivé situaci stále počítáme s tím, že zrealizujeme:

1/ PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO UCHAZEČE

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám by měly probíhat ve dnech 26. 1., 2. 2., 9. 2. a 23. 2. 2022 od 14.30 do 16.15 hod., a to buď prezenčně, nebo online prostřednictvím aplikace TEAMS. O konkrétních možnostech Vás na základě epidemiologické situace budeme včas informovat na webu školy.

2/ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Přijímací zkoušky nanečisto si budou zájemci moci vyzkoušet ve středu 2. 3. 2022 od 14.15 do 16.40 hod., a to buď prezenčně, nebo online prostřednictvím aplikace TEAMS.

3/ ROZBOR PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NANEČISTO

Uchazeči, kteří absolvují přijímací zkoušky nanečisto, budou mít možnost jejich rozboru s vyučujícími naší školy. Rozbor testu z českého jazyka proběhne 9.3. 2022 a testu z matematiky pak 16. 3. 2022 vždy od 14.30 do 15.30 hod.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Na přípravné kurzy, přijímačky nanečisto i na jejich rozbor se musí zájemci vždy přihlásit emailem na adresu
Do emailu uveďte jméno a příjmení uchazeče, školu a třídu, kterou uchazeč navštěvuje.

Pokud dají uchazeči přednost individuální přípravě, doporučujeme jim:

  • prijimacky.cermat.cz
   • testy z minulých ročníků JPZ
   • průvodce řešením testů
   • tipy a doporučení pro uchazeče
  • procvicprijimacky.cermat.cz
   • procvičování testů / typů úloh (zadání + výsledek + vzorová řešení)
  • nadalku.msmt.cz

Ve školním roce 2022/2023 Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci otevře 1 třídu čtyřletého gymnázia pro nejvýše 30 žáků a 1 třídu osmiletého gymnázia také pro nejvýše 30 žáků.

TERMÍNY přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Přihlášky ke studiu se podávají do úterý 1. BŘEZNA 2022!

Uchazeči o studium na SŠ v oborech zakončených maturitní zkouškou musí složit jednotnou přijímací zkoušku, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termíny jednotných testů jsou stejné pro všechny střední školy:

Studium

První termín

Druhý termín

Čtyřleté gymnázium

12. 4. 2022

13. 4. 2022

Osmileté gymnázium

19. 4. 2022

20. 4. 2022

Náhradní termín pro všechny obory

10. 5. 2022

11. 5. 2022

Přejeme našim budoucím studentům úspěch v přijímacím řízení!

Vzhledem k mimořádně složité epidemiologické situaci prosíme všechny potencionální uchazeče o studium na naší škole, aby průběžně sledovali aktuální informace na našem školním webu www.gymhu.cz.

V Humpolci 15. 11. 2021               Mgr. Hana Havelková, ředitelka školy

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

 • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
 • Matematická a čtenářská gramotnost
 • Komunikace ve dvou světových jazycích
 • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
 • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL