INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Vážení studenti, vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás stručně informoval o zahájení nového školního roku.
Ve čtvrtek 1. 9. 2022 se studenti shromáždí v 8.00 ve svých kmenových učebnách. Studenti třídy 4. A se sejdou v učebně Hv, pro studenty oktávy je připravena učebna Jp. Ve škole strávíme 4 vyučovací hodiny, na oběd půjdeme postupně podle rozpisu přibližně mezi 11.10 až 11.40.

Studenti, kteří se stravují v jídelně Rodinka, mají od 1. 9. automaticky přihlášené obědy. Pokud nemáte o oběd 1. 9. zájem, individuálně si ho odhlaste telefonicky nebo elektronicky do 31.8. do 13.00 hod.

Do nového školního roku přejeme hodně zdraví, energie a optimismu!

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL