IDEATHON 2022

O víkendu 25.2.-26.2. 2022 se naši studenti z 4.O a 6.O zúčastnili soutěže Ideathon 2022, kterou pořádal kraj Vysočina na gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem. Podstatou soutěže bylo vytvořit tým, zvolit si jednu z předem daných výzev a pod vedením odborníků z praxe vymyslet a představit projekt. Kvartáni se zapojili s projektem solárních panelů na střeše školy v rámci výzvy Ekologie, šetrný životní styl a udržitelný rozvoj a sextáni měli projekt v oblasti IoT technologií v pracovním a studijním prostředí. Oba týmy ve svých kategoriích zvítězily a odvezly si kromě cenných zkušeností a zážitků také celou řadu hodnotných cen. Účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k vítězství!

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL